KIZLIK ZARININ NASIL YIRTILDIĞI ANLAŞILIRMI?

Yırtılmış bir kızlık zarının ne ile ve nasıl yırtıldığı bilinemez. Kızlık zarı dikimi de aynı şekilde ne zaman onarım gördüğü anlaşılamaz.

NE ZAMAN YIRTILMIŞ BİLİNİR Mİ?

Yırtılmadan sonraki ilk 7-10 gün içerisinde muayene edilirse yeni olduğu söylenebilir, yoksa ister bir ay ister 10 yıl önce yırtılmış olsun fikir yürütülemez ne zaman yırtıldığı bilinemez. Kızlık zarı dikimi işlemininde ne zaman yapıldığı​ ​muayene​ ​ilede​ ​anlaşılamayabilir.

YIRTIK OLAN ZAR İYİLEŞİR Mİ?

Hayır, farklı bir yapıya sahip olan kızlık zarının yırtılan kısımları hiçbir zaman kendiliğinden tekrar birleşmez. Kızlık zarı dikimi ile bu mümkün olabilir​ ​sadece. 

MASTÜRBASYON ZARAR VERİR Mİ?

İçinize birşey sokmadığınız sürece sadece sürtünme ile yapıyorsanız yırtılmaz. Mastürbasyon ile yırtıldığı durumlarda kızlık zarı dikimi yapılarak​ ​onarımı​ ​sağlanabilir. 

KIZLIK​ ​ZARI​ ​DİKİLEBİLİR​ ​Mİ ?

Kızlık zarının dikimi mümkündür ve tüm dünyada bunu taleb eden kadınlar ve uygulayan doktorlar vardır. Çok sayıda cinsel ilişkide bulunmuş, doğum yapmış                     kadınlarda kızlık zarının parçaları azalmış olduğundan onarımı çok zor olabilir, başarısız  olabilir. Kızlık zarıdikimioperasyonundagenellikleikifarklıyöntemkullanılır. Hastanın      durumuna uygun yöntem seçilir ve tecrübeli bir doktor tarafından uygulanırsa başarısızlık​ ​oranı​ ​çok​ ​düşük​ ​olacaktır. 

TAMİR​ ​EDİLDİĞİ​ ​ANLAŞILIR​ ​MI?

Kesinlikle​ ​HAYIR.​ ​Sadece​ ​uzman​ ​muayenesi​ ​ile​ ​bilinebilir. 

NASIL​ ​BİR​ ​İŞLEMDİR?

Kızlık zarı dikiminde ağrı veya acı duyulmaz. Hasta uyutularak yapılır.10-30 dakika arasında yapılabilir. Operasyondan sonra rahatlıkla yürüyebilir veya çalışabilirsiniz. Hiç     kimse​ ​sizin​ ​böyle​ ​bir​ ​operasyon​ ​geçirdiğinizi​ ​anlamaz.

BİRDEN​ ​FAZLA​ ​DEFA​ ​ONARIMI​ ​MÜMKÜN​ ​MÜ?

Evet,​ ​gerekirse​ ​defalarca​ ​​yapılabilir. Operasyondan​ ​sonra​ ​nelere​ ​dikkat​ ​etmek​ ​gerekir?  Özel bir şey gerektirmez. kızlık zarı dikiminden sonra ilk birkaç gün doktorunuzun         önerilerine​ ​uymak​ ​gerekir. Rahatlıkla​ ​ilk​ ​günden​ ​sonra​ ​duş​ ​alınabilir.  Kızlık​ ​zarı​ ​ilişkiden​ ​ne​ ​kadar​ ​zaman​ ​önce  dikilmelidir?  Bu kızlık zarının tipine doktorunuzun yapacağı operasyona bağlıdır. Bazen birkaç gün, bazen​ ​birkaç​ ​ay,​ ​bazende​ ​bir​ ​yıl​ ​önce​ ​yapılabilir.  Kızlık​ ​zarı​ ​bozulmadan​ ​gebe​ ​kalınabilir​ ​mi?  Evet. Gebelik oluşması için kızlık zarının bozulması şart değildir. Esnek olan bir zar tam bir cinsel ilişkide bozulmamış olmasına karşın gebelik olabilir.Diğer bir yol da ender görülmesine karşın erkeğin kızlık zarına yakın bir yere boşalmasıdır.Spermler oldukça hareketli hücreler olduklarından vaginanın girişinden rahim ağzına ve buradan da iç genital​ ​sisteme​ ​geçerek​ ​gebeliği​ ​başlatabilirler. 

Muayenede​ ​kızlık​ ​zarının​ ​sağlam​ ​olup​ ​olmadığı  anlaşılabilir​ ​mi? 

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanının yaptığı bir muayenede kızlık zarının yırtılmış olup olmadığı, yırtılmışsa bunun eski bir yırtık mı yeni bir yırtık mı olduğu anlaşılır. Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları resmi bir kurumda adli tabip olarak görevli olmadıkları sürece bu muayeneyi yapmamayı tercih etme veya muayene sonucunda rapor vermeyi reddetme özgürlüğüne sahiptirler. Dahası Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları hastanın kendisi dışındaki birine muayene sonucunu bildirmek zorunda da değildirler. İstem dışı kaza gibi olgularda kızlık zarı dikimi ile tedavisi mümkündür. 

GİZLİLİK TAAHÜTNAMESİ; Muayenehaneye başvuru nedeniniz ve size ait kaydedilen tüm bilgiler sizin yasal haklarınız kapsamında ( TC Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği RG 01.08.1998 ,23420) tümüyle gizli tutulacaktır. Başka şahıslara hastalığınız, tedaviniz ve şikayetiniz hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir