• Fonksiyonel Tıp, günümüzde kronik hastalıklara yaklaşımda yeni bir bakış açısı ile pencere açan, hastaya özel ve odaklı, bütünsel yaklaşım ile tıbbın tam merkezinde yer almaktadır. Tamamıyla bilimseldir. Fizyoloji, fizyopatoloji, biyokimya, genetik gibi bilim dallarını esas alır. Kronikleşmiş kompleks hastalıklara sahip kişilerde altta yatan beslenme, genetik yapı, çevresel faktörler, birtakım alışkanlıklar, stres ve yaşam şeklinde temel sorunlar bulunmaktadır. Fonksiyonel tıp, bunların hepsini ele alarak, hastayı destekleyerek, bütüncül iyileşme ve bu iyileşme halinin devam ettirebilmesini sağlar.
 • Kişiye özeldir ve hastanın katılımı çok önemlidir. “Hasta-hekim el ele tıbbı” olarak da tanımlanabilir.
 • Kişinin hasta olmasına katkı sağlayan tüm olumsuzluklara yönelir (detoks, uyku düzenlenmesi, beslenme, egzersiz, stres yönetimi, hayat tarzı değişiklikleri gibi). Bağırsak sağlığı tüm bu tedavilerin temelinde öncellikle düzeltilmesi gereken sistemdir.
 • Bu temelde, biz fonksiyonel tıp eğitimi alan hekimler olarak FONKSİYONEL TIP AKADEMİSİNDE, 5 modülden oluşan bir programı tamamladık. Bunlar;
  • Kadın Hormonları

  • HPA Stres Kası, Tiroid, Erkek Hormonları

  • Sindirim Sistemi, bağırsaklar

  • Kardiyometabolik ve mitokondriyal sistem

  • Detoksifikasyon

 • Bütün bu bilgilerin ışığında kronik hastalıkların önlenmesi, kök sebeplerin bulunması, bozuk reaksiyonların düzeltilmesi ve vücudun kendi tamir mekanizmalarını desteklemek asıl hedefimizdir. Bir nevi de koruyucu hekimlik olarak da düşünülebilir.
 • Fonksiyonel tıbbı, alternatif tıp şeklinde sığ bir alanda ele almamamız gerekir.